ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE JAMSTVA: 5 GOD POTPUNE GARANCIJE

Molimo Vas da unosite brojke bez razmaka i znakova.

*Ako su svi navedeni podaci ispravno ispunjeni, na vašu e-mail adresu odmah stiže jamstveni list za registrirani proizvod. Da bi ostvarili pravo na produženo jamstvo popunite formular najkasnije 30 dana nakon kupnje.